Tag Archives: เทคนิคทางเพศสัมพันธ์

เบื่อไหมกับอะไรเดิมๆ

พูดถึงเรื่องของเก่า ความหลังครั้งเก่า หรือเรื่องอดีตทีไร ก็อดไมได้ใช่ไหมล่ะ ที่จะคิดถึงแฟนเก่า

Posted in sex, สาระความรู้ | Tagged , | Leave a comment